Meny

Scandymet smider planer på uppkopplade lösningar för industrin

Genom deltagande i digitaliseringssatsningen Kickstart Go i Gävleborgs län, har Söderhamnsföretaget Scandymet tagit ytterligare ett steg mot en mer digitaliserad värld. Med hjälp av digitaliseringscoachning från XLENT i Hudiksvall har de granskat sin IT-infrastruktur och fått lösningsförslag på hur de kan öka konkurrenskraften och bli långsiktigt framgångsrika.

– Vi har påbörjat en rad olika digitaliseringsaktiviteter i företaget, bland annat har vi ett arbete med produktkonfigurator, merförsäljning via webb, sammankoppling av stödjande system och framåt siktar vi även mot uppkopplade produkter och insamling av data från dessa. Men nu ser vi risker med att vår IT-miljö börjar bli ohållbar i och med alla förändringar vi gör, säger Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Önskan om ett IT-lyft

Scandymet, som tillverkar elektriska doppvärmare och värmeväxlare för industrin, har redan kommit en bra bit på vägen i sin resa mot utökad digitalisering. Flera aktiviteter pågår och är planerade för ett mer digitalt Scandymet. Men för att stödja pågående och kommande arbete behövde de hjälp att genomlysa sin IT-infrastruktur.

Frågor som exempelvis; hur ska infrastrukturen se ut och anpassas för skalbarhet och ökad säkerhet?, hur ska man möta nya kommunikationskrav och sätt att göra datainsamling? Scandymet önskade sig digitaliseringscoachning kring detta för att kunna ta sig vidare. XLENT i Hudiksvall, med John-Erik Persson Wallén i spetsen, blev den leverantör som fick uppdraget genom anbud inom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go.

Det är ett perfekt uppdrag och en bra strategi att undersöka möjligheter i rätt tid för hur man ska hantera sin IT-miljö under en pågående expansion, påpekar John-Erik Persson Wallén, IT-konsult XLENT Hudiksvall.

Tydligare bild av framtidens behov

Genom diskussioner och ett antal träffar har XLENT presenterat ett antal lösningsförslag som Scandymet kan vidta för att möta framtidens behov av en bättre IT-infrastruktur.

Vi har fått en tydligare och bättre bild över hur vi ska hantera vår situation, med allt från en prioriteringslista över vad vi rekommenderas att ta tag i först samt vilka typer av produkter och tjänster vi borde ha framöver, säger Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Scandymet har fått en förståelse för hur en modern IT-miljö bör se ut och underhållas för att svara mot dagens hotbild och IT-säkerhet. De har helt enkelt fått en stadig grund att stå på inför nästa kliv, John-Erik Persson Wallén IT-konsult XLENT.

Snöbollseffekt av deltagande i olika satsningar

Scandymet har genom åren inte missat en möjlighet till att inleda samarbeten och delta i spännande projekt. Företaget har sett alla möjligheter som något positivt och fokus har hela tiden varit att hitta smarta och kostnadseffektiva arbetssätt.

Digitaliseringen hos oss kommer att inom en 6 månaders period förse våra kunder med bättre ritningsunderlag, vår produktion med bättre produktionsunderlag samt frigöra personell kapacitet inom konstruktion/försäljning med cirka 50 %. Vi kan helt enkelt få mer gjort på samma tid, med större precision för en hanterbar kostnad. Det är väl det som menas med att jobba smartare, gissar jag, berättar Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Utöver deltagandet i den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go har Scandymet bland annat fått hjälp av forskare och studenter vid Mittuniversitet, Sundsvall och Högskolan i Gävle för specifika utmaningar, införskaffat digitaliseringscheckar från Region Gävleborg/Tillväxtverket och deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering.

Vi är oerhört tacksamma till de som har hjälpt oss under resans gång och de nya partners vi jobbar med idag. Den tid vi har avsatt får vi flerfaldigt igen och det känns som om hela företaget har ”levlat”, som man säger på dataspelsspråk, avslutat Thomas Eriksson, vd Scandymet.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­

Elever från Edugrade inspireras att tänka nytt kring digitalisering

En peppad klass på sju elever från Yh-utbildningen Systemingenjör Linux vid Edugrade i Hudiksvall samlades under gårdagen i Fiber Optic Valleys lokaler för att inspireras av Ola Wallberg, kring hur de ska förhålla sig till den digitala förändringen och begreppet digitalisering. Målet var att tänka nytt och förstå företagens kommande behov av tekniska hjälpmedel, vilket de kommer att ha nytta av i det framtida arbetslivet.

Även om man är duktig på att leverera tekniska hjälpmedel till företagen måste man även förstå kunderna och att deras behov av tekniken kan förändras. Genom att få ett nytt tankesätt kan man också vara mer öppen till förändring och vara med att utveckla nya innovativa lösningar, säger Ola Wallberg affärsutvecklare Fiber Optic Valley/RISE.

Detta är det andra tillfället där Edugrade och Fiber Optic Valley gör denna typ av insats tillsammans för eleverna. Martin Sidorson, utbildningsledare på Edugrade är initiativtagaren till satsningen och han är mycket positiv till att eleverna får utvecklas med nya insikter.

Vi vill att våra elever ska få in rätt tankesätt från början i sin utbildning och att de på bästa sätt blir så redo som möjligt att möta företag som har digitala utmaningar när de kommer ut i arbetslivet, säger Martin Sidorson, utbildningsledare på Edugrade.

Matcha ditt företag till framgång – därför ska du tänka annorlunda

Projektledaren Thomas Johnson är en mästare på att matcha ihop rätt kompetenser och personer med varandra. Koppla ihop dig med Thomas och ditt företag kopplar snart upp sig mot nya, spännande marknader du inte visste fanns. Digitala affärsmöjligheter för just din verksamhet är bara ett exempel på vad Thomas kan hjälpa just ditt företag med.

Det är dags att våga göra något annorlunda! Tänj på gränserna och satsa på nya idéer och samarbeten utanför ert vardagliga arbete, tipsar projektledaren Thomas Johnson om.

Det finns stora möjligheter för företag att utvecklas, bara man har viljan och modet att bolla sina idéer även med personer utanför företaget som kan bidra med andra perspektiv.

Det behövs kreativa mötesplatser och innovativa finansieringsformer för att företagen ska kunna utveckla sina affärer på ett effektivt sätt. Ett första steg är att börja diskutera sina nya idéer med någon, jag och mina kollegor är mer än gärna ett kreativt bollplank och gör så att man får komma vidare med sina planer. Vi vill skapa en hållbar utveckling för alla inblandade.

Just nu har Thomas fokus på att erbjuda digitaliseringscoachning till små och medelstora industriföretag i Gävleborg, för att de ska komma framåt med sina digitala satsningar.

Redan nu har 17 stycken industriföretag i Gävleborg fått digitaliseringscoachning för att komma vidare med sina digitala idéer. Vi hjälper till att konkretisera det man vill göra så att det kan matchas ihop med den perfekta leverantören för uppdraget.

Med en rykande färsk utbildning inom Innovation Due Diligence ®, IDD kan Thomas också undersöka och bedöma potentialen hos innovationer och idéer i tidiga skeden.

Med hjälp av IDD kan jag snabbt göra en kartläggning kring marknadspotentialen i en innovation för att se hur mycket tid och resurser som man ska satsa på sin nya tjänst eller produkt. Vilket kan vara guld värt för företag som har många olika idéer.

Thomas tre bästa tips för att lyckas med dina idéer

 1. Misslyckas till framgång, våga satsa på udda idéer, det skadar inte att testa dem för att sedan förkasta dem.
 2. Presentera dina idéer för någon som du vet kommer kritisera den, på så vis får du fram alla typer av åsikter.
 3. Boka in ett förutsättningslöst möte med mig, så kan vi hitta på något spännande med dina storslagna planer!

Kontakta gärna Thomas för att diskutera dina planer
E-post
Tel: 076-206 07 30

Lunchföreläsning med Esam om hållbara affärsmodeller

Under dagen välkomnade vi ett tiotal deltagare för att inspireras av hållbarhetsexperterna Laura Vidje och Michael Jalmby från Esam AB, där de inspirerade om hur deltagande företag kan tjäna pengar på en hållbar affärsmodell. Lunchföreläsningen gav deltagarna goda exempel och följdes upp med givande gruppdiskussioner om vad man själv kan göra i den egna verksamheten.

Lunchföreläsningen var en del i satsningen Hållbart företagande är en satsning som Fiber Optic Valley driver ihop med Företagsutbildarna och Hudiksvalls näringslivsbolag.

 

Hur ser er hållbarhetsutmaning ut?
Kontakta oss om du vill ha ett stöd i arbetet.

Invigning av nytt verklighetslabb på Östra skolan i Hudiksvall

Över 300 elever, lärare och andra besökare deltog på torsdagsmorgonen vid invigningen av den nya innovativa aulan, Tänkoteket på Östra skolan i Hudiksvall. Efter flera månader av renovering är förhoppningen att lokalen ska fungera som ett verklighetslabb för att utveckla den pedagogiska miljön i skolan. Upprustningen är en del i utvecklingsprojektet Vässa skolan.

Ingen annan skola i hela Sverige har en sådan här lokal som vi har. Tänkoteket är ett steg i rätt riktning mot en nytänkande skola, säger Bengt Friberg kommunchef som invigningstalade.


Bengt Friberg önskade att höra ett invigningsvrål från publiken.

 

Tidigare har Hudiksvalls kommun informerat om renoveringen av Östra skolans aula, med hjälp av 3D-visualisering, och idag kunde man visa upp förändringen för alla elever, medarbetare och andra besökare i realtid. Aulan ska fungera som ett verklighetslabb för nytänkande pedagogik.

Det känns skönt att komma i mål med en så pass stor satsning. Vi har haft stor hjälp från projektdeltagare, medarbetare på Östra skolan och Kontorscenter i Hudiksvall. Nu kan vi på allvar börja testa och inspirera till olika former av pedagogisk verksamhet, poängterar Karolin Nylander, projektledare Vässa Skolan.


Projektledaren för Vässa skolan Karolin Nylander

Jonas Dahlström, vd Kontorscenter visar före och efter bilder tillsammans med Karolin Nylander

Upprustningen av aulan är en del i utvecklingsprojektet Vässa skolan, som drivs av Hudiksvalls kommun tillsammans med RISE, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle där man nu på allvar kan börja testa nya pedagogiska arbetsmetoder, innovativ möblering och nya digitala hjälpmedel.

Det är en testbädd, en av de första i sitt slag i kommunen och nu är det upp till bevis att vi kan utnyttja den som det är tänkt. Just nu är det bara ett skal, men målet är att det ska fyllas med spännande saker att testa och jag är säker på att det kommer att bli riktigt bra, säger Henrik Florén, expert på innovationsprocesser på RISE/Fiber Optic Valley som sitter i Vässa Skolans styrgrupp.


Henrik Florén testar ett av båsen som är nybyggda i lokalen.

Här är några få bilder, innan lokalen fylldes med alla besökare.

Vässa skolan – ett utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojektet Vässa skolan utforskar, utvecklar och utmanar framtidens skolmiljö. Projektet tar sig an utmaningarna inom skolan så som exempelvis lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov och resursutnyttjande. Visionen är att skapa en skola i världsklass där den fysiska, sociala och pedagogiska miljön ger de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle samt företag inom olika branscher. Projektet pågår mellan 2017 – 2019 och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

 

Nya roller och uppdrag

Från och med den 8 februari är Mattias Öhr gruppchef för medarbetarna på Fiber Optic Valley och Propell Innovation.

Tidigare chef Torbjörn Jonsson går vidare till nya uppdrag som affärsutvecklare inom RISE med fokus på samverkan i Hudiksvall och Gävleborg.

Mattias har arbetat som projektledare sedan 2017 på Fiber Optic Valley och kom dessförinnan från Länsstyrelsen i Stockholm.

Under 2019 fortsätter forskningsinstitutet RISE att vässa sitt erbjudande och omorganiserar för att skapa tydligare och bättre samverkan mellan enheter över hela landet.

 

Comeback för populär YH-utbildning i Hudiksvall

Från och med i höst kommer det återigen att utbildas stadsnätsingenjörer i Hudiksvall. Det står klart sedan Myndigheten för yrkeshögskolan nyligen gav klartecken till Edugrade i Hudiksvall att köra igång sina fyra inriktningar inom bredbandsutbyggnad och IT. 

– Stadsnätsingenjörerna är hett efterlängtade av branschen. Historiskt har nio av tio fått anställningar hos stadsnäts- och tjänsteleverantörer över hela Sverige och vi räknar med ett hårt tryck på de 28 platserna i höst, säger Martin Sidorson, utbildningsledare på Edugrade i Hudiksvall. 

Edugrade, tidigare Iftac och ICT Education, har utbildat inom IT och bredbandsutbyggnad sedan 1997, och utöver utbildningen för stadsnätsingenjörer startar i höst även Yh-utbildningar för optotekniker, projektledare bredband samt IT säkerhetstekniker – etisk hackare. 

93 procent får jobb
Just nu pågår en storsatsning på yrkeshögskolan i Sverige och i år har 496 utbildningar beviljats att starta. Enligt en färsk rapport från myndigheten hade 93 procent av de examinerade jobb ett halvår efter sin examen. 

De utbildningsanordnare som fått klartecken för nya starter är de som bedöms vara mest efterfrågade av företag och andra arbetsgivare. Utbildningarna ska vara skräddarsydda efter arbetslivets behov och ge mycket goda möjligheter till jobb. 

– Digitaliseringen inom samhälle och näringsliv skapar stora behov av kompetenta medarbetare. Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetensutveckling och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet att komma ut i arbete i tillväxtbranscher, säger Erik de Pablos, vd för Edugrade. 

Edugrade är en del av Hexatronic Group och har verksamhet i Sverige och Norge. Huvudkontoret finns i Hudiksvall. Förutom yrkeshögskoleutbildning erbjuder man även uppdrags- och arbetsmarknadsutbildning. 

Just nu samarbetar Fiber Optic Valley och Edugrade bland annat på områdena hållbarhet och ledarskap, normkritisk kommunikation och som gästföreläsare på Edugrades utbildningar. 

Håll utkick på youtube för filmer om Edugrade. Innehållet kommer inom kort.

Så lyckas du med internationaliseringen

– med nätverket som tar Europa till företagen

Funderar du på att bredda din marknad och göra affärer utomlands? Susanne Nylén har lång erfarenhet av internationalisering, att ansvara för mässarrangemang och arrangera olika typer av event. Hon vet alla fördelar med att ha stora nätverk och hur du kan dra nytta av dem.

Om du vill göra affärer utomlands gäller det att hitta partners och andra som har kunskaperna som kan ta dig dit du vill nå. Sen måste du ha ett eget stort driv.

Med erfarenhet av att arrangera event och samla flera företag på nischade mässor har hennes erfarenhet uppmärksammats inom regionen.

Du måste vara beredd att lägga mycket tid på om du ska få ut något av exempelvis en mässa eller som utställare på event. Jag har ansvarat för vårt nationella event Innovation Day sedan 2013 och den internationella mässan Photonics West i San Francisco i flera år och vet vad som krävs för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.

Just nu har Susanne fokus på att erbjuda små och medelstora företag tjänster inom Enterprise Europe Network, EEN. Där kan företagen ta del av kostnadsfria tjänster.

Inom EEN, kan man som företag få matchmaking, företagsresor där man kan knyta internationella affärskontakter och få information och rådgivning inför att man vill göra affärer utomlands. Det är ett bra erbjudande som ger dig en snabbare resa till att få fler affärer och kunder.

Det finns även en stor möjlighet för företagen att kostnadsfritt söka efter utländska affärspartners i en stor databas.

De utländska företagen skriker efter svenska affärspartners! Inom Enterprise Europe Network får vi in många förfrågningar från utländska företag som vill teama upp med svenska företag. Och genom databasen EEN match kan du själv göra egna sökningar och hitta nya möjligheter.

Susannes bästa tips, för att lyckas med internationalisering

 1. Fundera vad du egentligen vill ha ut av en ny marknad, varför ska du göra affärer utomlands? Sätt upp tydliga mål!
 2. Hitta en strategisk partner. EEN och Business Sweden etc har lokala rådgivare som kan marknaden och kan hjälpa dig finna en affärspartner som kompletterar din verksamhet. De kan helt enkelt ge dig skjuts in i nya affärer på rätt sätt.
 3. Slut upp med branschkollegor och kanske ställ ut eller delta på en mässa tillsammans, gör företagsbesök utomlands gemensamt.
 4. Gå med i olika nätverk för att skaffa dig kunskap.

#eencanhelp

Känner du dig inspirerad att komma igång med er internationalisering?
Kontakta Susanne Nylén så hjälper hon er framåt.

Fem frågor till Ulrika Fallgren, JTB Stålslipning

Med en passion för administration, ekonomi och personalfrågor har hon koll på det mesta på JTB Stålslipning i Söderhamn. Möt Ulrika Fallgren som utöver sin roll som delägare på JTB har ett stort engagemang i föreningslivet runt om i Söderhamn.

Vem är Ulrika Fallgren?
Jag är delägare i företaget JTB Stålslipning i Söderhamn, ett industriföretag som jag tillsammans med min man Tony tog över 2006. Här är vi åtta anställda och arbetar med slipning och maskinbearbetning av stål. Tillsammans med Tony har jag två numera utflugna döttrar.

Vad gör JTB Stålslipning och vad är din roll på företaget?
Företaget startade 1975 och var då ett sliperi för saxskär, men när jag och Tony köpte verksamheten ändrade vi riktning. Så nu har vi både breddat och specialanpassat produktionen för att möta våra kunders behov. Idag är det jag som sköter det mesta på företaget gällande administration, ekonomi och personalfrågor, vilket passar mig utmärkt.

Vad drivs du av?
Det finns alltid någonting som håller mig sysselsatt och där jag kan göra skillnad. Jag drivs av att göra nytta för andra, att få saker och ting att fungera på alla plan.

Vad gör du när du inte är på jobbet?
Utöver hus, stuga och familjen är Ulrika mycket ideellt engagerad i olika föreningar runt om i Söderhamn, något hon brinner för.

Tidigare var jag engagerad i flera olika föreningar, men nu är det Industrigruppen, Företagarna i Söderhamn och Söderhamns kvinnliga företagarförening som jag fokuserar på. Jag ser en stor vinning med att ses och utbyta erfarenheter med människor om liknande frågor. Att engagera mig ideellt är absolut något som jag kommer fortsätta med även i framtiden.

Vill ditt företag stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering?

Då kan ditt företag söka Tillväxtverkets affärscheckar för digitalisering för 2019. Affärsutvecklingschecken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag där du som småföretagare exempelvis kan ta in extern kompetens för att förbättra och effektivisera digitala processer och system, få hjälp att ta fram nya tjänster med att använda existerande data etc. Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2-49 personer anställda
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst
 • Är i behov av att ta in extern kompetens

Vad kan du söka stöd för?
Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 250 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för.

Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare och det får inte vara en närstående.

Digitaliseringschecken kan bland annat användas till att:

 • Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • Utveckling av kundrelationer
 • E-handelslösningar
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Detta kan du INTE söka stöd för!

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll, till exempel text, bilder och film till webbplatser
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot slutkund
 • Framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)
 • Anpassning för att uppfylla GDPR

När ansöker du?
Ansökningarna sker löpande under året. Om ditt företags ansökning går vidare kommer du att få presentera den vid ett speciellt tillfälle.

Hur ansöker du?
Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se
För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

För mer information kontakta Ola Wallberg.


Intresserad av andra typer av checkar?
Här finns fler former av stöd för dig som bor och verkar i Gävleborg.