Meny

Comeback för populär YH-utbildning i Hudiksvall

Från och med i höst kommer det återigen att utbildas stadsnätsingenjörer i Hudiksvall. Det står klart sedan Myndigheten för yrkeshögskolan nyligen gav klartecken till Edugrade i Hudiksvall att köra igång sina fyra inriktningar inom bredbandsutbyggnad och IT. 

– Stadsnätsingenjörerna är hett efterlängtade av branschen. Historiskt har nio av tio fått anställningar hos stadsnäts- och tjänsteleverantörer över hela Sverige och vi räknar med ett hårt tryck på de 28 platserna i höst, säger Martin Sidorson, utbildningsledare på Edugrade i Hudiksvall. 

Edugrade, tidigare Iftac och ICT Education, har utbildat inom IT och bredbandsutbyggnad sedan 1997, och utöver utbildningen för stadsnätsingenjörer startar i höst även Yh-utbildningar för optotekniker, projektledare bredband samt IT säkerhetstekniker – etisk hackare. 

93 procent får jobb
Just nu pågår en storsatsning på yrkeshögskolan i Sverige och i år har 496 utbildningar beviljats att starta. Enligt en färsk rapport från myndigheten hade 93 procent av de examinerade jobb ett halvår efter sin examen. 

De utbildningsanordnare som fått klartecken för nya starter är de som bedöms vara mest efterfrågade av företag och andra arbetsgivare. Utbildningarna ska vara skräddarsydda efter arbetslivets behov och ge mycket goda möjligheter till jobb. 

– Digitaliseringen inom samhälle och näringsliv skapar stora behov av kompetenta medarbetare. Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetensutveckling och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet att komma ut i arbete i tillväxtbranscher, säger Erik de Pablos, vd för Edugrade. 

Edugrade är en del av Hexatronic Group och har verksamhet i Sverige och Norge. Huvudkontoret finns i Hudiksvall. Förutom yrkeshögskoleutbildning erbjuder man även uppdrags- och arbetsmarknadsutbildning. 

Just nu samarbetar Fiber Optic Valley och Edugrade bland annat på områdena hållbarhet och ledarskap, normkritisk kommunikation och som gästföreläsare på Edugrades utbildningar. 

Håll utkick på youtube för filmer om Edugrade. Innehållet kommer inom kort.

Så lyckas du med internationaliseringen

– med nätverket som tar Europa till företagen

Funderar du på att bredda din marknad och göra affärer utomlands? Susanne Nylén har lång erfarenhet av internationalisering, att ansvara för mässarrangemang och arrangera olika typer av event. Hon vet alla fördelar med att ha stora nätverk och hur du kan dra nytta av dem.

Om du vill göra affärer utomlands gäller det att hitta partners och andra som har kunskaperna som kan ta dig dit du vill nå. Sen måste du ha ett eget stort driv.

Med erfarenhet av att arrangera event och samla flera företag på nischade mässor har hennes erfarenhet uppmärksammats inom regionen.

Du måste vara beredd att lägga mycket tid på om du ska få ut något av exempelvis en mässa eller som utställare på event. Jag har ansvarat för vårt nationella event Innovation Day sedan 2013 och den internationella mässan Photonics West i San Francisco i flera år och vet vad som krävs för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.

Just nu har Susanne fokus på att erbjuda små och medelstora företag tjänster inom Enterprise Europe Network, EEN. Där kan företagen ta del av kostnadsfria tjänster.

Inom EEN, kan man som företag få matchmaking, företagsresor där man kan knyta internationella affärskontakter och få information och rådgivning inför att man vill göra affärer utomlands. Det är ett bra erbjudande som ger dig en snabbare resa till att få fler affärer och kunder.

Det finns även en stor möjlighet för företagen att kostnadsfritt söka efter utländska affärspartners i en stor databas.

De utländska företagen skriker efter svenska affärspartners! Inom Enterprise Europe Network får vi in många förfrågningar från utländska företag som vill teama upp med svenska företag. Och genom databasen EEN match kan du själv göra egna sökningar och hitta nya möjligheter.

Susannes bästa tips, för att lyckas med internationalisering

 1. Fundera vad du egentligen vill ha ut av en ny marknad, varför ska du göra affärer utomlands? Sätt upp tydliga mål!
 2. Hitta en strategisk partner. EEN och Business Sweden etc har lokala rådgivare som kan marknaden och kan hjälpa dig finna en affärspartner som kompletterar din verksamhet. De kan helt enkelt ge dig skjuts in i nya affärer på rätt sätt.
 3. Slut upp med branschkollegor och kanske ställ ut eller delta på en mässa tillsammans, gör företagsbesök utomlands gemensamt.
 4. Gå med i olika nätverk för att skaffa dig kunskap.

#eencanhelp

Känner du dig inspirerad att komma igång med er internationalisering?
Kontakta Susanne Nylén så hjälper hon er framåt.

Fem frågor till Ulrika Fallgren, JTB Stålslipning

Med en passion för administration, ekonomi och personalfrågor har hon koll på det mesta på JTB Stålslipning i Söderhamn. Möt Ulrika Fallgren som utöver sin roll som delägare på JTB har ett stort engagemang i föreningslivet runt om i Söderhamn.

Vem är Ulrika Fallgren?
Jag är delägare i företaget JTB Stålslipning i Söderhamn, ett industriföretag som jag tillsammans med min man Tony tog över 2006. Här är vi åtta anställda och arbetar med slipning och maskinbearbetning av stål. Tillsammans med Tony har jag två numera utflugna döttrar.

Vad gör JTB Stålslipning och vad är din roll på företaget?
Företaget startade 1975 och var då ett sliperi för saxskär, men när jag och Tony köpte verksamheten ändrade vi riktning. Så nu har vi både breddat och specialanpassat produktionen för att möta våra kunders behov. Idag är det jag som sköter det mesta på företaget gällande administration, ekonomi och personalfrågor, vilket passar mig utmärkt.

Vad drivs du av?
Det finns alltid någonting som håller mig sysselsatt och där jag kan göra skillnad. Jag drivs av att göra nytta för andra, att få saker och ting att fungera på alla plan.

Vad gör du när du inte är på jobbet?
Utöver hus, stuga och familjen är Ulrika mycket ideellt engagerad i olika föreningar runt om i Söderhamn, något hon brinner för.

Tidigare var jag engagerad i flera olika föreningar, men nu är det Industrigruppen, Företagarna i Söderhamn och Söderhamns kvinnliga företagarförening som jag fokuserar på. Jag ser en stor vinning med att ses och utbyta erfarenheter med människor om liknande frågor. Att engagera mig ideellt är absolut något som jag kommer fortsätta med även i framtiden.

Vill ditt företag stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering?

Då kan ditt företag söka Tillväxtverkets affärscheckar för digitalisering för 2019. Affärsutvecklingschecken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag där du som småföretagare exempelvis kan ta in extern kompetens för att förbättra och effektivisera digitala processer och system, få hjälp att ta fram nya tjänster med att använda existerande data etc. Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Vem kan söka?

Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2-49 personer anställda
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst
 • Är i behov av att ta in extern kompetens

Vad kan du söka stöd för?
Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 250 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för.

Du kan ansöka om stöd för att anlita och köpa en tjänst, samt till att projektanställa en ny kompetens i ditt företag som inte varit anställd i företaget tidigare och det får inte vara en närstående.

Digitaliseringschecken kan bland annat användas till att:

 • Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • Förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • Utveckling av kundrelationer
 • E-handelslösningar
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Detta kan du INTE söka stöd för!

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Löpande applikation- och webbutveckling
 • Licenskostnader
 • Produktion av innehåll, till exempel text, bilder och film till webbplatser
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot slutkund
 • Framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)
 • Anpassning för att uppfylla GDPR

När ansöker du?
Ansökningarna sker löpande under året. Om ditt företags ansökning går vidare kommer du att få presentera den vid ett speciellt tillfälle.

Hur ansöker du?
Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se
För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen.

För mer information kontakta Ola Wallberg.


Intresserad av andra typer av checkar?
Här finns fler former av stöd för dig som bor och verkar i Gävleborg.

Ny satsning på hållbart företagande

Fiber Optic Valley erbjuder i samarbete med Företagsutbildarna och Hudiksvalls Näringslivsbolag företag att delta i flera kompetenshöjande aktiviteter under det kommande året. Vår nya satsning Hållbart företagande, där vi engagerar experter inom både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, erbjuder företag aktiviteter som till exempel inspirationsföreläsningar, workshops och coachning utifrån verksamheter och behov.

– Genom att höja kompetensen inom hållbarhet vill vi bidra till att vidga synen på hållbar produktion, ökad konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare. Hållbarhet spänner över en bredd av ämnesområden inom allt ifrån hur vi säkrar kompetensförsörjningen i framtiden genom jämställdhet och mångfald, till hur cirkulära affärsmodeller kan bidra till innovationer för en bättre affär och miljö och här har vi en viktig uppgift i vårt uppdrag att bidra till hållbar tillväxt säger Ann-Sofie Däldehög, projektledare och hållbarhetsansvarig på Fiber Optic Valley.

Den första inspirationsträffen var i november med Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, som berättade hur jämställdhets- och mångfaldsperspektivet revolutionerat affärsstrategin, stärkt varumärket och ökat konkurrenskraften. Nästa inspirationsträff har fokus på hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi.

Satsningen vänder sig till vd;ar och chefer i företag med i första hand minst tio medarbetare. Några företag kommer att erbjudas delta i ett ledarutvecklingsprogram inom social hållbarhet som startar våren 2019. Då fokus är på förändringsledning med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Nyligen avslutades ett liknande ledarskapsprogram för företagsfrämjare som Fiber Optic Valley genomförde i samverkan med Region Gävleborg med namnet Öppna Upp – företagsfrämjande på lika villkor.

Planen är att även erbjuda liknande kompetenshöjning inom miljömässig hållbarhet.

Hållbar utveckling och innovation = sant
Fiber Optic Valley har en historia av att genom utbildning och forskningsprojekt bistå företag att arbeta genus- och normmedvetet för att exempelvis bättre ta tillvara allas kompetenser, öka effektiviteten, kreativiteten och på sikt innovationskraften. En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt. Fiber Optic Valley ska även vara en stark kraft i omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Det handlar om att bidra till att successivt minska beroendet av fossila energikällor både lokalt och globalt genom att exempelvis öka medvetenheten om cirkulära affärsmodeller som också kan bidra till innovationer.

 

Söderhamnsföretaget JTB Stålslipning rustar för framtiden

Maskininköp och nyanställningar är bara några av sakerna som händer hos JTB Stålslipning i Söderhamn. Företaget har genom Kickstart Digitalisering och coachningsprogrammet Kickstart Go skapat ett mer digitalt och hållbart tänk i verksamheten.

Det märks tydligt att vi försöker bli bättre på att hitta nya effektiva lösningar på våra utmaningar efter att vi medverkat i dessa olika typer av digitaliseringssatsningar, berättar Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Det lilla företaget JTB Stålslipning i Söderhamn, med åtta medarbetare, har över 30 års erfarenhet inom slipning och maskinbearbetning av stål. De arbetar huvudsakligen med legobearbetning och har flera kunder i närregionen som exempelvis Rosenqvist Rail, Huddig, Bruks, USNR, ACAB och Andritz, där leveranserna kan innehålla allt från konstruktion till montage.


Ulrika Fallgren visar upp en av deras många produkter


Tony Fallgren visar upp en kundanpassad produkt som används till större köttkvarnar

En tvåstegsraket till förändring
JTB Stålslipning har de senaste åren utvecklat verksamheten och strävar mot nya tjänsteområden och nya lösningar. Bland annat har man börjat använda sig av 3d-printing för protypleveranser till sina kunder.

Det var efter vår medverkan i Kickstart Digitalisering som vi bestämde oss för att göra ett inköp av en 3d-printer. På så sätt kunde vi börja skriva ut prototyper till kunderna, istället för att ställa om i hela produktionen, säger Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Under medverkan i Kickstart Digitalisering genererades flera idéer att jobba vidare med. Därför sökte företaget sig vidare till coachningsprogrammet Kickstart Go, där man fick hjälp att undersöka hur de kunde presentera information på ett mer effektivt sätt.

Genom coachningsprogrammet fick vi IT-leverantören XLENT i Hudiksvall att ge oss förslag på hur vi med hjälp av våra befintliga system kunde visualisera det i så kallade dashboards. Tack vare hjälpen är vi nu på gång, säger Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Jonny Olsson, från XLENT i Hudiksvall var den som gav digitaliseringscoachningen till JTB och han poängterar hur enkla lösningar kan åstadkomma stora förbättringar.

Vi har tillsammans med JTB skapat en lösning som passade deras verksamhet bäst utifrån deras ekonomiska förutsättningar. Det vi gjort är att vi snabbt och enkelt kopplat samman Exceldokument med deras affärssystem. Dokumenten visar en presentation av sammanställt data vilket är till stor nytta i beslutsprocessen kring optimering och prioritering. Tanken är sen, att när de har tid och lust, kan de utveckla detta och ge presentationen ett mer grafiskt uttryck.

Utökad maskinpark bidrar till nytänk i rekryteringar
Utöver insatser i nya lösningar har man även planer på att utveckla verksamheten ytterligare. Med en maskinpark på tio maskiner fördelat på åtta anställda kan man själv räkna ut att mer personal behövs för att öka produktionstakten ytterligare.

Kompetensförsörjningen är en stor och viktig fråga för oss som vi hela tiden brottas med. Vi anställde nyligen två personer som gått en yrkesutbildning. De får nu lära sig maskinerna på plats hos oss, samtidigt som de får en möjlighet att lära sig svenska facktermer och bli bättre på det svenska språket, säger Ulrika Fallgren delägare JTB stålslipning.

Just nu saknas kompetens för att bemanna deras senaste nyinköp, en femaxlig fleroperationsmaskin som kan producera komponenter med extrem precision, om den nu var i bruk.

Vi har en nyinstallerad maskin som vi behöver få högre beläggning i. Vi behöver utöka kompetensen för att få igång den fullt ut. Och det ska vi nog lösa på något sätt inom en snar framtid. Antingen genom att utbilda befintlig personal i maskinen eller anställa ytterligare personer, säger Ulrika Fallgren.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­

Vill du nå en ny internationell marknad?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till dig som vill komma ut på en ny internationell marknad eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag. Konsultcheckar ger dig möjlighet att göra det lilla extra för att utveckla företaget. Mikrostöd hjälper dig att komma igång med viktiga investeringar. Det finns stöd för att stimulera gemensamma satsningar och arbetsprocesser. Vi erbjuder investeringsstöd och stöd till företagsutveckling när du själv är med och satsar.

Vem kan söka?
Du kan söka om ditt företag:

 • Har 2 – 49 personer anställda
 • Har en omsättning på minst tre miljoner kronor och högst 10 miljoner EUR
 • Har en ekonomi i ordning
 • Har en befintlig produkt/tjänst
 • Är i behov av att ta in extern kompetens

Vad kan du söka stöd för?
Du kan ansöka om stöd mellan 50 000 och 250 000 kronor. Stödet täcker max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen, den resterande delen står ditt företag för.

Stödet kan täcka hälften av kostnaden för köp av tjänst eller resekostnader och dessa får vara max 20 % av den totala kostnaden. Du kan projektanställa en ny person i företaget som kan hjälpa till med internationaliseringsarbetet. Det ska vara en ny kompetens som inte har varit anställd i företaget innan och det får inte vara en närstående.

Internationaliseringschecken kan bland annat användas till att:

 • Skriva en strategi för internationalisering
 • Göra marknadsundersökningar
 • Söka leverantörer i utlandet
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • Utreda patent och immaterialrättsliga tillgångar, IPR
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

Vad kan du INTE söka stöd för?

 • Löpande affärsutveckling
 • Inköp av material
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

När ansöker du?
Ansökningarna tas emot löpande under under året. Om ditt företags ansökning går vidare kommer du att få presentera den vid ett speciellt tillfälle.

Hur ansöker du?
Ansökan ska ske via ”Min ansökan” på www.minansokan.se
För att en ansökan ska anses som komplett krävs att du fyller i den begärda informationen

För mer information kontakta Susanne Nylén


Intresserad av andra typer av checkar?
Här finns fler former av stöd för dig som bor och verkar i Gävleborg.

Kickstartsföretag inspirerades av elektronikföretaget CrossControl

Alderholmens Mekaniska, ExTe och Scandymet genomförde för en tid sedan ett studiebesök hos elektronikföretaget CrossControl i Alfta. De besökande företagen har alla deltagit i den nationella satsningen Kickstart Digitalisering och två av dem deltar nu i förlängningen, coachningsprogrammet Kickstart Go. Med inspiration från CrossControls implementeringar får de energi till att förverkliga sina egna digitala satsningar.

– Under Kickstart Digitalisering upplever jag att flera småföretag har snarlika problem och vill utveckla liknande saker. Så istället för att de ska uppfinna hjulet på egen hand, fixade vi ett studiebesök hos CrossControl som redan gjort en digitaliseringsresa som kan de kan dra lärdomar av, säger Ola Wallberg affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

Inspiration av egenutvecklat system
CrossControl utvecklar och tillverkar elektronikprodukter som används i styrsystem på arbetsmaskiner. Just nu är de inne i en period av stark expansion med omfattande investeringar och nyanställningar som följd. Under studiebesöket var omflyttning och anpassning av lokaler för en ny effektivare linje för kretskortsmontage i full gång, bara det en investering på dryga 20 miljoner.

De besökande företagen, Alderholmens Mekaniska, Gävle, ExTe, Ljusdal och Scandymet, Söderhamn fick under sitt besök höra i detalj och mer övergripande om de digitaliseringsaktiviteter som CrossControl genomfört.

Bland annat inspirerades de av hur CrossControl tänker och arbetar utifrån sin egna data, hur de byggt och lagt funktioner ovanpå befintliga produktionssystem. Något som ger bättre överblick och skapar en tydligare kommunikation med och för sina medarbetare. Bland de besökande företagen fanns också stor behållning i att få se det som CrossControl själva kallar Workflow.

– Vårt egenutvecklade verktyg Workflow, är en del av vårt produktionsstyrningssystem, där vi kan koppla ihop produktionsdata med testresultat, arbetsinstruktioner och utbildningsinformation och få en överblick och spårbarhet som inte tidigare var möjligt, säger Henric Skarp fabrikschef på CrossControl.

”Ta omtag om man inte lyckas”
Hela digitaliseringen hos CrossControl började i små steg, ett förhållningssätt som företag också blir uppmuntrade till när de deltar i Kickstart Digitalisering.

På frågan om tre råd att ge till företag som vill digitalisera på liknande sätt som CrossControl så svarar Magnus Olsson, automationsansvarig på CrossControl.

– Utifrån att vi nu i högsta grad är ett producerande företag så är det inte bara bra, utan också väldigt viktigt, att även ta med produktionskunnande till digitaliseringskompetensen. Som andra råd gäller att göra i mindre steg och våga göra om, ta omtag om man inte lyckas. Slutligen så kan jag uppmana till att gärna leta internt efter befintlig kompetens eller kompetens att utveckla för att arbeta med den här inriktningen.

Råden från Magnus uppskattades också av Ola Wallberg, affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

– Det som CrossControl gör och säger är i mångt och mycket kvittenser på delar av det budskap som vi vill förmedla i Kickstart. Det handlar ofta om att sänka ribban och göra saker, det behöver inte bli perfekt från start, men man behöver komma igång och göra mer.

Fortsätter digitaliseringen
Alderholmens Mekaniska, ExTe och Scandymet fortsätter att jobba med sina respektive digitaliseringsresor. Scandymet har redan genomgått coachning och Alderholmens Mekaniska är precis på väg in i coachning genom deltagande i Kickstart Go. Kickstart Go kan ses som en förlängning av Kickstart Digitalisering, där företag kan få tillgång till upp till 65 timmar digitaliseringscoachning för att utveckla sina egna digitaliseringsidéer.

– Digitaliseringscoachningen ger företagen en stor möjlighet att verkligen komma igång med sina idéer, säger Ola Wallberg affärsutvecklare RISE/Fiber Optic Valley.

Vill du också se vad CrossControl gjort? Se filmen


Läs mer om digitaliseringen hos CrossControl här

Är ditt företag också intresserad av digitaliseringscoachning?
Läs mer och anmäl intresse på kickstartgo.se

Eller kanske ni vill gå den nationella satsningen Kickstart Digitalisering?
Läs mer på kickstartdigi.se när det arrangeras något nära dig.

Inseco skruvar upp tempot

Söderhamnsföretaget Inseco revolutionerar lagerhanteringen med hjälp av passiv RFID-teknik, en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd. Genom den regionala digitaliseringssatsningen Kickstart Go ser de över sina logistikutmaningar med digitala lösningsförslag från IT-leverantören Atea, lokalkontoret i Gävle. Satsningen i Gävleborg har gjort det möjligt för flera företag att uppgradera sina affärsmodeller med digitala verktyg.

– Vår hantering av plastlådor och pallkragar medför mycket tidskrävande arbete, exempelvis sker registrering av varje plastlåda manuellt av lagerarbetare. Pallar kan bli stående i några dagar innan de packas upp och registreras, vilket leder till att vi hamnar efter i inköp av produkter. Vi ville ha hjälp att hitta en bättre lösning för att effektivisera arbetet, säger Per Olsson, vd Inseco.

Teknisk lösning med taggar
Insecos affärsidé är att lagerhålla fästelement som exempelvis skruvar, muttrar och tätningar åt sina kunder. Idag levererar Inseco ett visst antal fästelement till varje kund och dessa produkter levereras i plastlådor på EU-pallar med tre pallkragar, trälock och max 100 plastlådor i varje pall.

Tillsammans med IT-leverantören Atea, lokalkontoret i Gävle och aktörerna RISE, Fiber Optic Valley och FindIT har Inseco testat möjligheter för att underlätta processen i lagerhanteringen. Tester som resulterade i ett lösningsförslag där man kan förenkla avläsningen av plastlådorna med passiva RFID-taggar (Radio-frequency identification), en teknik som gör det möjligt att läsa av information på avstånd.

– Att placera RFID-taggar på plastlådorna bidrar först och främst till att Inseco snabbt kan läsa av innehållet i lådorna. De kan nu läsa av totalt 100 RFID-taggar placerade på plastlådor i en lastpall med tre pallkragar och lock och det fungerar även fast lådorna ligger huller om buller i lastpallen. Detta löser även flera utmaningar som de har i hela logistikkedjan, säger Daniel Stålhammar, lösningsarkitekt Atea Sverige AB

Lösningen är ännu inte implementerat i Insecos verksamhet, men man står i startgroparna och vill köra igång.

– Vi har fått svart på vitt att det är möjligt att effektivisera och jag väntar nu på offerter för olika RFID-produkter för att vi ska kunna starta utvecklingen. Kostar det inte allt för mycket kommer jag trycka på knappen direkt säger Per Olsson, vd Inseco.

Samarbete tack vare coachning
Samarbetet mellan Inseco och Atea är en ren effekt av projektet Kickstart Go, där industriföretag kan få upp till 65 timmar digitaliseringscoachning. Något som Inseco utnyttjade.

– Utan coachningstimmarna hade det tagit längre tid innan vi lagt energi på att förbättra våra logistikflöden. Det var toppen att få stöd och kompetensen att koka ned vad vi ville göra för att sedan få kontakt med en bra leverantör som kunde ge oss ett konkret lösningsförslag säger Per Olsson, vd Inseco

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

 

 

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket.

Hudikföretaget PSIDAC digitaliserar för en global marknad

Det lilla sensorföretaget PSIDAC har genom satsningen Kickstart Go i Gävleborg tagit stora kliv mot en mer digital värld för att matcha konkurrensen på en global marknad. Med stöd från IT-konsulten XLENT i Hudiksvall, kan företaget effektivisera arbetsmetoder och ställa högre krav inför inköp av system.

– Under de senaste åren har vi arbetat med att utveckla världsledande produkter för gasmätning med gassensorer som mäter olika typer av gas. Gasmätaren är byggd som ett plug and play där kunden tar de sensorer som den vill ha, beroende på vad man vill mäta och trycker in i ett huvudkort. Det är ett väldigt flexibelt system, men med ett sådant tänk kom även nya utmaningar för oss som verkar på en global marknad, säger Björn Österlund vd PSIDAC.

Intresset för PSIDACs mätinstrument har ökat stort och med kunder från hela världen fortsätter företaget att uppdatera sina produkter i rasande fart.

Arbetsmetoder som förändrar
Utmaningen med gasmätarna är att få mer kontroll över spårbarheten i sensorerna och vilken data de samlar in, därför behövde de hjälp med att hitta ett stödsystem för processen. XLENT i Hudiksvall fick uppdraget genom anbud och kunde efter fyra möten presentera olika systemlösningar. Allt från ett jättesystem till en open sourcelösning. I övrigt har även PSIDAC fått en genomgång i hur man kan jobba i en digital värld med chat, videokonferens, mötesbokningar, gemensamma arbetsytor även utanför det egna företaget.

– Vi har fått hjälp att bygga en struktur om hur vi kan effektivisera internt, vi är en bit ifrån en färdig produkt när det kommer till att samla in produktdata, men vi har fått ett systemtänk och bra vägledning av XLENT. Samarbetet har fungerat bra men det tog lite tid, men det är ju för att man är småföretagare och har mycket att göra, säger Björn Österlund, vd PSIDAC.

”Ett riktigt häftigt projekt”
– Det är ett riktigt häftigt projekt, dels att klusterorganisationerna Fiber Optic Valley i Hudiksvall och FindIT i Sandviken åker ut och ger en teaser till företag att såhär skulle vi kunna göra, och sedan upphandlar de leverantörer som kan leverera svar på företagens digitaliseringsutmaningar. Företagen får med enkla medel, snabb hjälp utan att egentligen lägga mycket tid på det, säger Jonny Olsson IT-konsult XLENT.

Jonny har nu genomfört digitaliseringscoachning hos två företag inom projektet och han är övertygad om att företagen inte hade tagit steget mot en mer digitaliserad verksamhet utan denna typ av insatser.

– Grejen är, om företagen inte hade blivit erbjuden denna typ av insats så hade det troligen inte skett någon förändring alls. Men nu är de taggade och tycker att det är kul att få digitaliseringscoachning, avslutar Jonny.

Vill ditt industriföretag också ha digitaliseringscoachning?
Kontakta Fiber Optic Valley eller FindIT eller läs mer på kickstartgo.se

Om Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go kan hjälpa ditt industriföretag i rätt riktning. Du får coachning som anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Vi matchar ihop ditt digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i primärt Gävleborgs län. Projektet har som mål att stödja minst 35 företag i deras digitala transformation och drivs av Fiber Optic Valley, RISE och FindIT. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­