Meny

Radarbolaget – Vinnare av Boost Innovation 2015

Radarbolaget i Gävle blev årets vinnare av Boost Innovation. I samverkan med Högskolan i Gävle utvecklar de en lösning för optimal radarmätning i höga temperaturer. Hela 200 000 kronor kammade de hem och målet våren 2016 är att designa en prototyp av metamaterial.

Ett av mina mål för företaget var att vi skulle vinna en innovationstävling för att göra företaget och vår radarteknologi mer känd och nu kan jag bocka av det! berättar Patrik Ottosson, vd i Radarbolaget. Jag blev verkligen glad för vinsten eftersom det stöd vi fått möjliggjort att vi redan nu kommit en bra bit på väg med vår lösning. Största nyttan hittills är ändå samarbetet med Högskolan i Gävle som levererade bästa förslaget på lösning. Nu återstår att se om vi lyckas!

Antennhuset omdesignas
Den svenska stålindustrin levererar högkvalitativt stål världen över. Tillverkningen ställer höga krav på processen, ugnar och de instrument och mätningar som görs i den, minst sagt, krävande miljön,

För att skydda radarsensorn från hettan och göra den mätmässigt bättre används idag ett antennhus som ”boostar” signalen framåt, men vi upplever att huset inte fungerar optimalt i de tuffa miljöer vi verkar i, och det hade vi tänkt lösa tillsammans med studenter och forskare på Högskolan i Gävle.

Problem med ekon i antennhusen
Det är noggrannheten i mätningarna som är i fokus för Radarbolaget, vilket är A och O för mätningar i industrin. Högre noggrannhet ökar möjligheten att styra processen mot bättre slutprodukter, sänkta energikostnader eller ökad effektivisering. Med dagens antennhus upplever Radarbolaget ofta problem med ”ekon” i signalerna, vilket försvårar signalbehandlingen och försämrar noggrannheten i mätningarna.

Vi har experimenterat själva med olika mekaniska lösningar men vi eftersöker en ny lösning för att radarmätningar i heta miljöer ska få ökad noggrannhet. När vi gör exempelvis temperaturbestämningar av stålämnen åt Sandvik så mäter vi egentligen utvidgningen av stålämnet och räknar om det till en temperatur. Det handlar om 1 mm utvidgning per 10 grader.

Militära tillämpningar
Radarbolaget har tagit hjälp av fyra studenter vilka redan har lagt ner 500 timmar. Handledare och examinator är Daniel Rönnow, professor i elektronik, vid Högskolan i Gävle. Målet är att inom sex månader ha tillverkat och testat en prototyp.

Nästa steg handlar om att vi initierar ett par examensarbeten och att vi därefter färdigställer tekniken själv. Det vi utvecklar är ett metamaterial* som ska ”svälja” radarsignaler som i dag skapar ”ekon” i antennlådan. De som har liknande teknik för att dämpa radarsignaler är världens försvarsmakter som försöker hitta sätt för att kunna gömma båtar och flygplan från radarövervakning med så kallad Stealth-teknik.

Nytta för kunden det viktigaste
Patrik poängterar att den främsta nyttan för Radarbolaget handlar om att uppnå noggrannare mätningar och därmed nöjdare kunder. Förutom temperaturbestämningar för Sandvik, arbetar de med kalkindustrin, pappersindustrin och fjärrvärmeindustrin. Inom fjärrvämebranschen kan radarmätningarna bidra till att bestämma fukthalten i trädbränsle så att fjärrvärmeverket och bränsleleverantören får rätt betalning.

Min drivkraft handlar om att jag vill hitta lösningar, nytta och värde för våra kunder. Det kan handla om allt från att förbättra tillverkningen ur ett miljöperspektiv, till att effektivisera eller göra mer exakta mätningar, säger Patrik.

Om Patrik Ottosson
Patrik är civilingenjör inom tekniskt lantmäteri och närmast besatt av mätningar vilket förklarar varför han ägnar sig åt orientering på fritiden. Gärna med sin fru och två barn. Patrik åker även gärna med barnen på olika musik- och fiolläger runt om i världen.

Fakta om Radarbolagets radarmätningar i höga temperaturer:
En mer noggrann mätning av temperaturer på stålämnen skulle kunna resultera i en effektivare process och minskad energianvändning inom stålindustrin. Lösningen har potential att nå ett flertal typer av industrier som är i behov av noggranna mätningar i höga temperaturer för att bli miljömässigt bättre och mer kostnadseffektiv.

Radarbolagets kunder finns idag i Sverige, Tyskland och USA. Företaget har fem anställda och har sin verksamhet i Gävle.

*Metamaterial: är ett konstgjort material som har egenskaper som inte återfinns i naturen. Ett känt exempel är osynlighetsmaterial, som kan leda ljus eller radiovågor runt ett objekt.

Läs mer om sensorteknologi