Meny

Upptäcka osynlig fukt med ny teknik

Radarutrustade drönare letar och mäter fukt i byggnader utan att påverka fasaden. Tekniken är i uppstartsfasen och utvecklas av Flying Eyes.

– Fungerar det som vi tror och hoppas så är det en världsunik produkt med oanade affärsmöjligheter, säger Peter Karlsson, en av ägarna till Flying Eyes.

Med hjälp av radarutrustning på drönare mäts fukt i fasader och väggkonstruktioner utan ingrepp. Projektet är fortfarande i sin linda och den nya tekniken testas under våren.

– Utmaningen är att få fram värden som säger något. Vi vet att man kan se fukt med hjälp av radar men utmaningen är att få fram värden som säger något, att kunna mäta omfattningen, säger Peter Karlsson.

Spar pengar
Om tekniken fungerar bevaras inte bara fasaderna intakta, det finns också pengar att spara för fastighetsägare.

– Den här metoden är mycket mer kostnads- och tidseffektiv än dagens metoder med att montera upp stora byggställningar och göra mätningarna manuellt genom små hål i fasaden. Med hjälp av drönarna kan vi också komma åt och mäta på svårtillgängliga ställen. Om den här tekniken fungerar är det revolutionerande för underhåll och bevarandet av framförallt känsliga kulturbyggnader, säger Peter Karlsson.

Kyrkligt behov bakom innovation

Flying Eyes har med sina drönare fotat framförallt skog och byggnader på uppdrag av Svenska kyrkan. När de var i kontakt med kyrkan i ett sådant sammanhang fick de frågan om de också kunde leta fukt med hjälp av sina bilder. Fukt i byggnader är ett problem för Svenska kyrkan och behoven av besiktningar är stora.

– Det finns omkring 2 400 kyrkor runt om i Sverige. Svenska kyrkan har som mål att besiktiga dem vart tionde år. För att klara målet skulle de behöva hinna besiktiga omkring 20 kyrkor per månad, det är vad de klarar av per år idag. Utifrån att vår metod fungerar skulle de kunna uppnå målet till en bråkdel av dagens kostnader, säger Peter Karlsson.

Samarbete med Radarbolaget
Genom Boost Innovation skickade Flying Eyes ut förfrågan om en teknik att mäta fukt i byggnader utan ingrepp i fasaden. De fick in ett 50-tal förslag från hela världen. Boostpriset gick till forskningsmiljön Sensible Things that Communicate, STC på Mittuniversitetet för deras utveckling av sensorteknik för fuktletning men Flying Eyes valde att gå vidare i samarbetet med företaget Radarbolaget i grannstaden Gävle.

– Vi valde dem för att vi såg att vi skulle komma längst med dem på kortast tid med minst investeringar. Att de dessutom är geografiskt nära är toppen, det är alltid enklare att jobba tillsammans när man kan träffas fysiskt, säger Peter Karlsson.

Utan tävlingen Boost Innovation hade lösningen med radarmätning av fukt sannolikt dragit ut på tiden. Flying Eyes hade sökt en lösning på problemet i nästan två år när idén med radarmätning från Radarbolaget kom.

– Hade vi inte anmält oss till Boost hade vi förmodligen inte fått kontakt med Radarbolaget och arbetet skulle mest troligt ha dragit ut ännu mer på tiden. Priset har gjort att vi nu kommit igång med och göra testerna. Närmsta målet är att testa att tekniken fungerar. Det långsiktiga målet är att få spridning av vår produkt, både nationellt och internationellt, säger Peter Karlsson.