Meny

Internationalisering

De senaste åren har inneburit flera genombrott för oss på den internationella arenan. Fiber Optic Valley som varumärke och innovationsnätverk är välkänt framför allt i Europa.

Tillsammans med våra medlemmar representerar vi Sverige på Photonics West i San Franscico. Här samlas världens skarpaste hjärnor inom fotonik och optisk elektronik för att dela med sig av kunskap och idéer. Vi medverkar i de främsta bredbandssammanhangen och blir inbjudna som talare på internationella konferenser. Företagen i vårt nätverk får via oss möjlighet att marknadsföra sig direkt mot de största kundsegmenten i världen. Vi har noterat att intresset för svenska innovativa företag är mycket stort.

För dig som vill nå marknader utom Sverige med hjälp av oss finns det flera alternativ. Fiber Optic Valley samarbetar med bland andra Business Sweden på utvalda marknader. Men framför allt har vi våra personliga kontakter med universitet och branschaktörer i många länder, exempelvis Norge, Estland, Lettland, Litauen, USA, Tyskland, Singapore, Italien, Storbritannien, Malta, Frankrike och Kina.

Kontakta oss gärna och berätta om dina planer!

 • ”För mig är innovation nivån över produktutveckling. Det handlar om att ta utvecklingen ett steg till och då tror jag på en miljö där näringsliv, offentlighet och akademi samverkar och skapar nya idéer och affärsmöjligheter.”

  Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic Scandinavia och Hexatronic Cables & Interconnect

 • ”Det har hjälpt oss knyta nya värdefulla kontakter med nya samarbetspartners och kunder, såväl nationellt som internationellt.”

  Erik Böttcher, VD Nyfors Teknologi AB

 • ”Det handlar om möjligheten att få hjälp med tekniklösningar där vi saknar kompetens i huset. Men även att få tillgång till goda råd när det gäller att exempelvis hitta samarbeten med andra företag som har kunskaper som vi saknar.”

  Peter Wiklund, utvecklingschef på Excidor

 • ”Jag har redan sett nyttan med en innovationsmiljö för att hitta rätt företag och rätt personer för att på olika sätt ta forskningsresultat ut på marknaden.”

  Jin Moen, chef för Internet of Sports, Swedish ICT