Meny

Forskning & Innovation

Att människan så ofta prioriterar gamla beprövade lösningar framför nytänkande är kanske lite trist, men rationellt: Idéer som använts förr står sig i regel bättre än de som inte gjort det.

Problemet är att detta sätt att tänka blir mindre och mindre gångbart inom regional utveckling och områden som digitalisering, internationalisering och hållbarhet där vi främst verkar.

Samarbetar nära internationella forskningscentret STC vid Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och forskningsinstitutet RISE med flera.

Vid sidan av kommersialisering av företagsidéer är forsknings- och utvecklingsprojekten vår viktigaste del av verksamheten. Vi arbetar i projekt som är fördelade mellan teknik och tjänster. Gemensamt för projekten är en målsättning att vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad.

Digitala testmiljöer och unika mötesplatser
Inom vårt nätverk finns en omfattande testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier. En unik mötesplats för systemleverantörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och – sist men inte minst – tilltänkta kunder.

Fiber Optic Valley är en del av RISE som är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

 

Frågor kring forskning och utveckling? Kontakta oss

Henrik Florén

Senior researcher
E-post
Tel: 072-208 43 63

Christoffer Andresen

Research architect
E-post
Tel: 073-084 77 39

  • ”Det handlar om möjligheten att få hjälp med tekniklösningar där vi saknar kompetens i huset. Men även att få tillgång till goda råd när det gäller att exempelvis hitta samarbeten med andra företag som har kunskaper som vi saknar.”

    Peter Wiklund, utvecklingschef på Excidor

  • ”För mig är innovation nivån över produktutveckling. Det handlar om att ta utvecklingen ett steg till och då tror jag på en miljö där näringsliv, offentlighet och akademi samverkar och skapar nya idéer och affärsmöjligheter.”

    Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic Scandinavia och Hexatronic Cables & Interconnect