Meny

Forskning & Utveckling

Att människan så ofta prioriterar gamla beprövade lösningar framför nytänkande är kanske lite trist, men rationellt: Idéer som använts förr står sig i regel bättre än de som inte gjort det.

Problemet är att detta sätt att tänka blir mindre och mindre gångbart inom det branschområde där vi verkar – sensorteknologi och bredbandsinfrastruktur. För att skapa möjligheter för nya konkurrenskraftiga lösningar skapar vi ett samarbete kring en innovativ miljö med resurser att snabbt utveckla och testa nya produkter och tjänster.

Samarbetar nära internationella forskningscentret STC vid Mittuniversitetet och forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT

Vid sidan av kommersialisering av företagsidéer är forsknings- och utvecklingsprojekten vår viktigaste del av verksamheten. I centrum står den optiska fibern, sensorteknologi och bredbandsinfrastrukturen. Vi arbetar i projekt som är fördelade mellan teknik och tjänster. Gemensamt för projekten är en målsättning att vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad.

Kompetensen inom detta område domineras i regionen av två medlemmar, Acreo Swedish ICT i Hudiksvall, Kista, Göteborg och Norrköping samt det internationella forskningscentret STC vid Mittuniversitetet i Sundsvall. STC – Sensible Things that Communicate, utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster. STC är en del av Mittuniversitetets KK-miljö som finansieras av KK-stiftelsen.

Utöver dessa finns även andra specialistkonsulter och specialistfunktioner inom större företag både inom och utanför regionen. I Fiber Optic Valley har drygt 50 forskare deltagit i olika forskningsprojekt.

  • ”Det handlar om möjligheten att få hjälp med tekniklösningar där vi saknar kompetens i huset. Men även att få tillgång till goda råd när det gäller att exempelvis hitta samarbeten med andra företag som har kunskaper som vi saknar.”

    Peter Wiklund, utvecklingschef på Excidor

  • ”För mig är innovation nivån över produktutveckling. Det handlar om att ta utvecklingen ett steg till och då tror jag på en miljö där näringsliv, offentlighet och akademi samverkar och skapar nya idéer och affärsmöjligheter.”

    Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic Scandinavia och Hexatronic Cables & Interconnect