Meny

Vill du göra affärer på nya marknader? Vad sägs om att utforska Subsahariska Afrika, Indien och Förenade Arabemiraten? Med stöd från EU och Interreg Central Baltic kan RISE och Fiber Optic Valley erbjuda små och medelstora företag i Gävleborg och andra regioner inom Östersjön, att undersöka nya marknader i Subsahariska Afrika, Indien och Förenade Arabemiraten. Satsningen vid namn eMesai drivs tillsammans med IT-kluster från Lettland och Estland. 

Subsahariska Afrika, Indien och Förenade Arabemiraten är växande marknader och där finns enorm affärspotential och exportmöjligheter, samtidigt som det är extremt komplicerade marknader för små och medelstora företag att ta sig in på utan hjälp. Huvudsyftet med eMesai är att stötta de små och medelstora företag från Sverige, Estland och Lettland till ökad export, genom att utnyttja gemensamma resurser.

Vad kan vi hjälpa ditt företag med?

eMesai hjälper små- och medelstora företag i Sverige, Estland och Lettland att våga tänka nytt och ta första steget till nya marknader utanför EU. För att förbereda företagen inför att göra affärer utanför EU erbjuder vi inom ramen för projektet:

  • Förstudier
  • Produktutveckling
  • Coachning & marknadsföring
  • Testbäddar
  • Marknadsanalyser
  • Stöd vid internationella mässor

eMesai har som mål att minst 50 små och medelstora företag ska exportera och det ska ske minst 9 nya försäljningar på följande marknaderna:

  • Subsahariska Afrika utom: Kenya, Ghana, Tanzania, Mauritius, Sydafrika, Botswana, Kongo, Guinea, Namibia, Sambia, Uganda
  • Förenade Arabemiraten (UAE) utom Dubai
  • Regionerna i Indien: Karnataka, Maharasahtra, Delhi, Telangana.

Projektfakta

Projektets varaktighet: 1.04.2019. – 30.06.2021.

Projektets totala budget är 996.812,53 euro, varav 787.457,30 euro samfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektpartners är

Estonia ICT cluster

Latvian IT cluster

RISE Research Institutes of Sweden

Löpande information om projektet hittar du på på www.facebook.com/projectEMESAI

Vill du veta mer? Kontakta oss

Stina Jonsson

Projektledare
E-post
Tel: 076-101 14 46

Christoffer Andresen

Research architect
E-post
Tel: 073-084 77 39

Susanne_210x210

Susanne Nylén

Projektledare event & internationella relationer
E-post
Tel: 070-689 57 71