Meny

Vi sammanför människor – vem vill du träffa?

Kanske är du en enskild forskare som vill kommersialisera resultatet av din forskning? Det lilla bolaget som står i begrepp att expandera? Eller söker du finansiering för att utveckla din idé?

Kopplar ihop dig med de bästa
Hos oss finns kompetens att ta dig vidare. Vi ser till att du och din idé plockas upp och sammanförs med rätt person. Vi är länken mellan forskningen, marknaden och olika finansiärer.

Tar forskningsresultat ut på marknaden
Vi möter dagligen olika kategorier av företagare som befinner sig i olika steg av sin utveckling. Det kan handla om den enskilde forskaren som vill kommersialisera resultatet av sin forskning, det lilla bolaget som står i begrepp att expandera, det etablerade bolaget som söker strategiska samarbetspartners för att utveckla sina affärer eller företagare som vill söka sig nya vägar utomlands.

Digitala testmiljöer och unika mötesplatser
Inom vårt nätverk finns även en omfattande testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier. En unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och – sist men inte minst – användare och tilltänkta kunder.

Vår verksamhet har vuxit fram ur en av regionens styrkor, det vill säga fiberoptik. Tack vare Ericsson Network Technologies har trakten haft ett försprång vilket initiativtagarna till Fiber Optic Valley tagit fasta på.

Fiber Optic Valley är en välkänd aktör såväl i nationella som i internationella sammanhang.  Vi har många länkar ute runt om i Sverige och världen som du som medlem i vårt nätverk kan nyttja, välkommen! Och sedan 1 januari, 2017 är vi en del av det nationella forskningsinstitutet RISE Acreo AB och har därmed utökat vår kompetens och vårt nätverk ytterligare.

 

 • ”Det handlar om möjligheten att få hjälp med tekniklösningar där vi saknar kompetens i huset. Men även att få tillgång till goda råd när det gäller att exempelvis hitta samarbeten med andra företag som har kunskaper som vi saknar.”

  Peter Wiklund, utvecklingschef på Excidor

 • ”Jag har redan sett nyttan med en innovationsmiljö för att hitta rätt företag och rätt personer för att på olika sätt ta forskningsresultat ut på marknaden.”

  Jin Moen, chef för Internet of Sports, Swedish ICT

 • ”För mig är innovation nivån över produktutveckling. Det handlar om att ta utvecklingen ett steg till och då tror jag på en miljö där näringsliv, offentlighet och akademi samverkar och skapar nya idéer och affärsmöjligheter.”

  Henrik Larsson Lyon, vd för Hexatronic Scandinavia och Hexatronic Cables & Interconnect

 • ”Det har hjälpt oss knyta nya värdefulla kontakter med nya samarbetspartners och kunder, såväl nationellt som internationellt.”

  Erik Böttcher, VD Nyfors Teknologi AB

Våra affärsområden