Meny

Sensorteknologi

Ett av de områden som Fiber Optic Valley satsar på för att skapa tillväxt är sensorer och teknologi baserat på bland annat specialfiber.

Utvecklingen inom tillverkande företag kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Här blir specialfibertillämpningar och sensorteknologi ett sätt att skapa tillväxt genom nya produkter och tjänster.

I Fiber Optic Valleys nätverk finns erfarenhet av forskning och utveckling i både större och mindre företag inom specialfibertillämpningar och sensorteknologi. Kompetensen inom detta område domineras i regionen av två medlemmar, Acreos verksamhet i Hudiksvall och STC vid Mittuniversitetet. Utöver dessa finns även andra specialistkonsulter och specialistfunktioner inom större företag både inom och utanför regionen.

I vårt uppdrag ingår att arbeta för att det skapas nya intressanta uppdrag, intressanta exjobb och projekt för studenter i samverkan med regionalt näringsliv och etablering av nya viktiga specialistföretag.

För mer information


Torbjörn Jonsson,
VD
E-post: torbjorn.jonsson@fiberopticvalley.com
Tel: 070-211 08 06