Meny

Vore 65 timmar coachning inom digitalisering något för ditt företag?

Står ditt företag inför en digital förändring? Behöver ni råd och stöd inför nya digitala satsningar? Ta chansen och anmäl ert industriföretag till 65 timmar digitaliseringscoachning och få experthjälp för att inleda – och fortsätta – er digitaliseringsresa. Intresserad att läsa mer om hur ni kan delta i projektet? Besök www.kickstartgo.se

Vilka kan få coachning?

Totalt har 35 små och medelstora industriföretag i Sydöstra Norrland chansen att få coachning inom digitalisering. Vilka industriföretag som får denna möjlighet utvärderas av Fiber Optic Valley, RISE Acreo och FindIT. Omfattningen per coachning är utifrån behov men är begränsad till maximalt 65 h per företag under en period av som längst 6 månader. En avgift, mellan 4 000 och 12 000 SEK, kommer att tas ut av de deltagande före­ tagen baserat på antalet anställda och coachningens omfattning. Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. Just nu söker vi även tänkbara coacher genom upphandling.

Vilken typ av coachning kan vi få?

Coachningen ska fungera som stöd för ditt företag att skapa förbättringar och affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Coachningen anpassas utifrån behovet för er verksamhet och just er digitala förändring. RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley och FindIT kopplar ihop er med rätt expertis för att genomföra er digitala förändring. Coachningen kan exempelvis innehålla: inventering och analys av digitaliserings­ möjligheter, specifikation och implementation av nya digitala verktyg, utvärdering och duplicering av digitala lösningar.

Intresserad?

Anmäl ert intresse för coachning genom att fylla i intresseanmälan på kickstartgo.se

Vill du veta mer? Kontakta

Anna Gustavsson, senior projektledare Fiber Optic Valley
E-post: anna.gustavsson@fiberopticvalley.com
Tel: 070-­243 73 72

Ola Wallberg, affärsområdesansvarig Fiber Optic Valley
E-post: ola.wallberg@fiberopticvalley.com
Tel: 073­-094 92 99

Dan Magnusson, projektledare FindIT
E-post: dan.magnusson@findit­solutions.se
Tel: 072-880 53 37

Kickstart GO Sydöstra Norrland är en förlängning av Kickstart Digitalisering där Fiber Optic Valley, RISE Acreo och FindIT kan erbjuda vidare hjälp för företag som vill inleda eller fortsatta sin digitaliseringsresa.   Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket.  

 

 

Vilken typ av coachning kan mitt industriföretag få?

Coachingens anpassas för behovet för er verksamhet och just er förändring. Tjänsterna ges till industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Innehållet kan exempelvis i detalj bestå av ett antal eller flera av dessa delar:

  • Inventering av nuläge / mognad
  • Kompetensinventering
  • Genomgång av era egna tankar på området
  • Omvärldsbevakning och inventering av liknande redan genomförda projekt
  • Finns effekter att uppnå i anslutning till föreslaget behov
  • Vilket data kan ge effekt och hur ska det kompletteras, korreleras och visualiseras
  • Hur kan vi interagera mer direkt med våra kunders- och leverantörers system
  • Möjligheter att samverka med andra i liknande implementeringar
  • Stöd med: – leverantörs- och teknikinventering för digitalisering – upphandling och kravspecificering – implementerings- och utvecklingsprojekt – utvärdering, resultatspridning och möjlig duplicering – identifiera och ansöka om tillkommande finansiering